Ke Arah Ekonomi Islam
NextGen

Perlaksanaan Ekonomi Islam Melalui Platform Digital

Visi Kami

Menjadi titik rujukan utama kepada usaha pembangunan dan penambahbaikan kualiti melalui perancangan perniagaan dan inovasi digital

Misi Kami

Merekabentuk, membangun, dan menyampaikan program berimpak tinggi dan perkhidmatan mudah cara berkaitan pengurusan kualiti dan halal melalui penggunaan kandungan dan aplikasi digital.

Perkhidmatan Kami

Halnex menyediakan pelbagai perkhidmatan bagi memenuhi keperluan industri dalam membangunkan kepatuhan terhadap Halal serta pelbagai piawaian kualiti yang lain. Perkhidmatan, program dan produk Halnex dibangunkan oleh pakar-pakar industri dan disampaikan melalui pendekatan yang berteraskan industri bagi memastikan keberkesanan dan kesesuaian penyampaian kepada keperluan industri semasa serta menjamin pembangunan kepatuhan kualiti yang menyeluruh.

Khidmat Nasihat dan Perundingan
Latihan dan Pembangunan Kapasiti
Pangkalan Data Ramuan
Penyelesaian Teknologi bagi Halal & Kualiti
Analisis Perniagaan

Kepakaran Kami

c-logo

Halal

c-logo
Kualiti Industri ISO, GMP, HACCP, etc.
c-logo

Mesra-Muslim

c-logo

Teknologi Berteraskan Halal

Ke Arah Ekonomi Islam NextGen

Kami berusaha untuk meningkatkan kecekapan perlaksanaan kualiti, perkembangan kemahiran serta memacu pembangunan industri ke arah piawaian global yang berdaya saing. Portal halnex bertindak sebagai platform digital berevolusi yang menghubungkan pengguna, data, dan proses bagi membolehkan peralihan yang komprehensif dan lancar ke ke arah operasi perniagaan yang diperakui halal dan berkualiti.

Perspektif Global, Hub Tempatan

Pembentukan Kerjasama

Inovasi Berasaskan Pengalaman

Aturan Pakar

Penyelesaian Berteraskan Industri

Rakan Niaga Kami

Dipercayai oleh

Copyright ©Halnex 2020 | All Right Reserved.